Venöz tromboz ve Derin ven trombozu (DVT) nedir?

Venöz tromboz toplardamarlar içerisinde kan pıhtısı (tromboz) oluşumuna verilen isimdir. Bu pıhtı toplardamar içerisinde kan akışını engelleyerek bölgesel şişme ve ağrıya yol açar. Venöz tromboz en sık olarak bacak, baldır ve kalçada derinde bulunan toplardamarlarda meydana geldiğinden derin ven trombozu olarak da adlandırılır. Dışarıdan görülebilen toplardamarlardaki pıhtı yüzeyel ven trombozu veya flebit olarak adlandırılmaktadır. Pıhtı, kanın akışkanlığının değiştiği ve kümeleşmeye eğilimin olduğu durumda oluşur.

 

resim (2)

 

İstenmeyen pıhtılar, kanın toplardamar içinde göllenmesi, damar duvarının hasarlı olması ve/veya kanın pıhtılaşmaya yatkın olması sonucu oluşur. Derin toplardamar sisteminde pıhtı oluşmasının tıbbi adı “derin ven trombozu” olup kısaca DVT olarak tıp literatüründe geçmektedir. Bacakta bulunan derin toplardamarlarda pıhtı oluşmasıyla:

 

Baldır ve/veya bacakta ağrı, şişlik,
Pıhtının olduğu damarların etrafındaki kaslarda hassasiyet,
Baldır ve/veya bacakta renk değişimi, kızarıklık ve ısı artışı olur.
Ayağın vücuda doğru çekilmesi ile kasılan baldır kaslarında ağrı oluşur

Yıllık görülme sıklıgı her 10 000 kiside 5-20 hasta arasında degismektedir.  İnsidans 60 yaş üzerinde %1’ e kadar yükselmektedir. ABD’ de yılda yaklaşık 2 milyon DVT olgusu ve 600000 Pulmoner emboli (PE) olgusu görüldüğü öngörülmektedir. ABD’de her yıl yaklaşık 200000 kişi PE nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Erken tanı ve dogru tedavi ölümcül bir komplikasyon olan Pulmoner Emboli ile diger ciddi komplikasyon olan nüks DVT olusumunu çok yüksek oranda engeller. Hastalıgın tedavi sonrası uzun dönem seyrinde ise post-trombotik sendrom (PTS) ve kronik venöz yetmezlik hayat kalitesini etkileyen komplikasyonlar olarak ortaya çıkarlar.

Proksimal derin ven trombozlarının % 8’ inde varis ülserleri olusmaktadır. Derin ven trombozlu hastalar PTS açısından izlendiginde, bu komplikasyonun hasta izlem süreleri ile orantılı olarak arttıgı saptanmıstır.  DVT geçiren hastaların %30-75’inde 2 yıl içinde PTS gelişmekte ve hastaların yaklaşık %90’ı 10 yıl içinde çalışamaz durumu gelmektedir.

İngiltere’de her yıl 100 bin kisiden 300’ünde venöz ülserler olusmakta ve bunların dörtte birinden derin ven trombozu sorumlu tutulmaktadır. Bu ülserlerin ekonomik olarak meydana getirdigi kayıplar bir milyar dolar civarındadır.

Komplikasyonlar: Derin ven trombozunda 4 önemli istenmeyen durum  gelişebililr; *Posttrombotik Sendrom, *Venöz tromboemboli nüksü, *Pulmoner emboli, *Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon

Tedavi yapılmadığında ilk 30 gün içinde proksimal DVT’lerin yaklaşık %25’i kötüleşirken, %20’si geriler, %55 kadarı değişmeden kalır. Yeterli tedavi almayan hastaların yarısında 3 ay içinde nüks  ve semptomatik venöz tromboemboli (VTE) gelişir.

Pulmoner embolizm olgularının %90’ında kaynak alt ekstremite venleridir. Kaynaklar önlenebilir hastane ölümlerinin 1. sırasında Pulmoner emboliyi göstermektedir. Rutin otopsi çalışmalarında  hastanede ölümlerin %10-25’inde pulmoner emboli saptanmaktadır. Pulmoner embolide klinik asemptomatikden masif pulmoner emboli ve ölüme kadar uzanan geniş bir yelpazede karşımıza çıkabilir. Semptomları hastaların yaklaşık %50’sinde dispne, takipne, taşikardi, göğüs ağrısı (plöretik ağrı) şeklindedir. Yukarıda belirtilen  komplikasyonların önlemesi için tedaviye en kısa sürede başlanmalıdır.

Medical Center